PGD Črnomelj

Bodite dobrodelni

0,5% svoje dohodnine lahko namente našemu društvu. Izpolnite obrazec na spodnji povezavi in ga pošljite po pošti.

Povezava do obrazca

GESP-Crnomelj

PGD Črnomelj že od leta 1874 opravlja humanitarne naloge pomagati ljudem v nesreči. Je osrednje društvo v GZ Črnomelj, in po gasilski kategorizaciji uvrščeno v IV. kategorijo.
Operativna enota PGD Črnomelj je bila že ob vzpostavitvi sistema zaščite in reševanja leta 1993 vključena v sistem in ob tem prevzela še dodatne naloge. Tako danes opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, na območju občine Črnomelj ter operativne naloge ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah na tekočih ter stoječih vodah in tehničnem reševanju ob nesrečah v cestnem prometu na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Jože Weiss, poveljnik

 
 

PGD Črnomelj sestavljajo naslednji organi

Člani v organih so izvoljeni na občnih zborih

UPRAVNI ODBOR

preds_pgd Kemenčič Bojan [predsednik]

pod_pred_taj_pgd Mežnar Andrej [namestnik predsednika]

pod_pred_taj_pgd Asani Jos [podpredsednik]

pod_pred_taj_pgd Gorenc Tadej [tajnik]

pov_pgd Jože Weis [poveljnik]

cl up odb pgd Svetlana Cvijović [računovodkinja]

cl up odb pgd Mežnar Matej [predsednik MK]

cl up odb pgd Ružič Vardjan Ines

cl up odb pgd Ladika Vilma

cl up odb pgd Dajčman Mitja

cl up odb pgd Grahek Stanko

cl up odb pgd Grudnik Darjan

cl up odb pgd Riznič Aleksander

cl up odb pgd Spreizer Darko

cl up odb pgd Zajc Pavel

POVELJSTVO

pov_pgd Weiss Jože [poveljnik]

podpov_pgd Štefanič Peter [namestnik poveljnika]

podpov_pgd Lozar Tomaž [podpoveljnik]

podpov_pgd Vardjan Matjaž [podpoveljnik]

podpov_pgd Zupančič Stane [podpoveljnik]

preds_pgd Klemenčič Bojan [predsednik]

des Marko Matotek [član]

cl up odb pgd Švajger Srečko [gospodar]

 

NADZORNI ODBOR

Schweiger Martin [predsednik]

Rožič Anton

Vidic Janez

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Novak Alojz [predsednik]

Črne Zalka

Šikonja Boris