GESP-Crnomelj

PGD Črnomelj že od leta 1874 opravlja humanitarne naloge pomagati ljudem v nesreči. Je osrednje društvo v GZ Črnomelj, in po gasilski kategorizaciji uvrščeno v IV. kategorijo.
Operativna enota PGD Črnomelj je bila že ob vzpostavitvi sistema zaščite in reševanja leta 1993 vključena v sistem in ob tem prevzela še dodatne naloge. Tako danes opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, na območju občine Črnomelj ter operativne naloge ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah na tekočih ter stoječih vodah in tehničnem reševanju ob nesrečah v cestnem prometu na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič.

 
 

PGD Črnomelj sestavljajo naslednji organi

Člani v organih so izvoljeni na občnih zborih

UPRAVNI ODBOR

preds_pgd Darjan Grudnik [predsednik]

Matjaž Vardjan [poveljnik]

Ines Ružič Vardjan [namestnica predsednika]

Urška Švajger [predsednica MK]

Neli Ivanovič [predstavnica članic]

Janez Vidic [predstavnik veteranov]

Urban Žalec [tajnik]

Bojan Kemenčič [administrator - svetovalec predsednika]

Andrej Mežnar

Jos Asani

Aleksander Riznič

Marjan Horvat

Jure Bahor

POVELJSTVO

Matjaž Vardjan [poveljnik]

Darjan Grudnik [predsednik]

Peter Štefanič [namestnik poveljnika]

Jože Weiss [podpoveljnik]

Marko Matotek [podpoveljnik]

Tomaž Lozar [gospodar]

Matej Mežnar [član]

Martin Ilenič [član]

Tomaž Švajger [član]

 

NADZORNI ODBOR

Pavle Zajc [predsednik]

Martin Schweiger

Stanislav Zupančič

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Benjamin Grahek [predsednik]

Alenka Švajger

Primož Pezdirc

Klic 112

Kaj moramo povedati ko kličemo na številko 112:

   • KDO kliče
   • KAJ se je zgodilo
   • KJE se je zgodilo
   • KDAJ se je zgodilo
   • KOLIKO je ponesrečencev
   • kakšne so POŠKODBE
   • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče
   • kakšno POMOČ potrebujete.

nesrece ljudi na in v vodi 9 4 2018