PGD Črnomelj

Bodite dobrodelni

0,5% svoje dohodnine lahko namente našemu društvu. Izpolnite obrazec na spodnji povezavi in ga pošljite po pošti.

Povezava do obrazca

GESP-Crnomelj

PGD Črnomelj že od leta 1874 opravlja humanitarne naloge pomagati ljudem v nesreči. Je osrednje društvo v GZ Črnomelj, in po gasilski kategorizaciji uvrščeno v IV. kategorijo.
Operativna enota PGD Črnomelj je bila že ob vzpostavitvi sistema zaščite in reševanja leta 1993 vključena v sistem in ob tem prevzela še dodatne naloge. Tako danes opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, na območju občine Črnomelj ter operativne naloge ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah na tekočih ter stoječih vodah in tehničnem reševanju ob nesrečah v cestnem prometu na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Jože Weiss, poveljnik

 
 

PGD Črnomelj sestavljajo naslednji organi

Člani v organih so izvoljeni na občnih zborih

UPRAVNI ODBOR

preds_pgd Jos Asani [predsednik]

pod_pred_taj_pgd Pavel Zajc [namestnik predsednika]

pod_pred_taj_pgd Bojan Klemenčič [tajnik]

pod_pred_taj_pgd Andrej Mežnar [podpredsednik]

pov_pgd Jože Weis [poveljnik]

cl up odb pgd Darjan Grunik [predsednik MK]

cl up odb pgd Svetlana Cvijović [blagajničarka]

cl up odb pgd Mitja Dajčman

cl up odb pgd Primož Pezdirc

cl up odb pgd Zalka Črne

cl up odb pgd Boris Šikonja

cl up odb pgd Janez Vidic

cl up odb pgd Sašo Riznič

cl up odb pgd Srečko Švajger

cl up odb pgd Uroš Kolbezen

POVELJSTVO

pov_pgd Jože Weiss [poveljnik]

podpov_pgd Tomaž Lozar [podpoveljnik]

podpov_pgd Stane Zupančič [podpoveljnik]

podpov_pgd Peter Štefanič [podpoveljnik]

preds_pgd Jos Asani [predsednik]

des Marko Matotek [član]

cl up odb pgd Matjaž Vardjan [član]

 

NADZORNI ODBOR

Martin Schweiger [predsednik]

Anton Rožič

Darko Spreizer

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Stane Vlahovič [predsednik]

Martina Grdiša

Vinko Lozar

Alojz Novak

Franc Wolf