PGD Črnomelj

Bodite dobrodelni

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v proračun. Izpolnite obrazec na spodnji povezavi in ga pošljite po pošti.

Izpolnite obrazec

V zadnjem letu so nam pomagali

Zahvalili bi se vsem, ki nam pomagate.

Mizarstvo Jože Sedlar s.p.

Harvey Norman

Noktus

ESOL

Bar Piccolo

Strojno ključavničarstvo Vrlinič

A-SPRINT

Elektronika Hrovat

EE SYSTEMS, Tomaž Strmec

Hutar Trgovina

Peter Šterbenc

Tamburaška skupina Vodomec

Ključavničarstvo Matej Adlešič

Pekarna Lara Lady

ViDIT

GESP-Crnomelj

PGD Črnomelj že od leta 1874 opravlja humanitarne naloge pomagati ljudem v nesreči. Je osrednje društvo v GZ Črnomelj, in po gasilski kategorizaciji uvrščeno v IV. kategorijo.
Operativna enota PGD Črnomelj je bila že ob vzpostavitvi sistema zaščite in reševanja leta 1993 vključena v sistem in ob tem prevzela še dodatne naloge. Tako danes opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, na območju občine Črnomelj ter operativne naloge ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nesrečah na tekočih ter stoječih vodah in tehničnem reševanju ob nesrečah v cestnem prometu na območju občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Jože Weiss, poveljnik

 
 

PGD Črnomelj sestavljajo naslednji organi

Člani v organih so izvoljeni na občnih zborih

UPRAVNI ODBOR

preds_pgd Bojan Kemenčič [predsednik]

Andrej Mežnar [namestnik predsednika]

Jos Asani [podpredsednik]

Tadej Gorenc [tajnik]

Jože Weiss [poveljnik]

Stanko Grahek [računovodja]

Matej Mežnar [predsednik MK]

Ines Ružič Vardjan

Vilma Ladika

Darjan Grudnik

Aleksander Riznič

Božidar Spreizer

Pavel Zajc

POVELJSTVO

Jože Weiss [poveljnik]

Peter Štefanič [namestnik poveljnika]

Tomaž Lozar [podpoveljnik]

Stane Zupančič [podpoveljnik]

Matjaž Vardjan [podpoveljnik]

Bojan Klemenčič [predsednik]

Marko Matotek [član]

Martin Ilenič [član]

Srečko Švajger [gospodar]

 

NADZORNI ODBOR

Martin Schweiger [predsednik]

Katja Domitrovič

Janez Vidic

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Alojz Novak [predsednik]

Zalka Črne

Boris Šikonja