Večji obseg ČRNOMELJ 17. 09. 22

Danes so v Učakovcih, občina Črnomelj, gasilci PGD Učakovci-Vukovci, Vinica in Zilje, nadaljevali s črpanjem vode reke Kolpe iz prostorov stanovanjske hiše. Črpanje so končali v popoldanskih urah, ko se je gladina reke Kolpe znižala. Danes so v naselju Prelesje, občina Črnomelj, gasilci PGD Prelesje, Stari trg, Radenci in Sinji vrh nadaljevali s črpanjem vode reke Kolpe iz poslovnih in stanovanjskih prostorov. Ob 9.05 je v Kanižarici, občina Črnomelj, voda zalivala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Črnomelj smo s folijo prekrili del strehe starejše stanovanjske hiše in svetovali lastniku sanacijo strehe. Ob 10.32 je v naselju Dragatuš, občina Črnomelj, voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš so izčrpali 50 kubičnih metrov vode. Ob 12.03 je v naselju Kvasica, občina Črnomelj, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Tanča Gora so izčrpali 30 kubičnih metrov vode iz zalite kleti. Ob 13.36 je v Dobličah, občina Črnomelj, meteorna voda zalila kletne prostore gasilskega doma. Gasilci PGD Dobliče so iz prostorov izčrpali pet kubičnih metrov vode. Zaradi večjih padavin voda še naprej zaliva prostore, zato bodo gasilci še naprej prečrpavali vodo. Ob 13.12 je v naselju Breznik, občina Črnomelj, voda iz starega vodnjaka zalivala kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš in Tanča Gora so prečrpali vodo iz vodnjaka in preprečili zalivanje hiše. Ob 13.57 je na Tanči gori, občina Črnomelj, zaradi razkrite strehe voda zalivala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Tanča gora so na streho namestili manjkajočo strešno opeko. Ob 16.24 je v Dobličah, občina Črnomelj, podtalnica zalivala prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dobliče so izčrpali vodo. Ob 17.16 je voda iz reke Dobličice, na Ločki cesti v Črnomlju, ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Črnomelj smo s postavitvijo protipoplavnih vreč s peskom preprečili vdor vode v hišo. Ob 17.42 je v Kanižarici, občina Črnomelj, voda zalila prostore kegljišča. Gasilci PGD Črnomelj smo vodo izčrpali in pomagali pri sanaciji poplavljenih prostorov. Ob 17.56 je v Dragatušu, občina Črnomelj, voda ogrožala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Dragatuš so vodo prečrpali na drugo parcelo in s preusmeritvijo preprečili zalivanje hiše.

Klic 112

Kaj moramo povedati ko kličemo na številko 112:

   • KDO kliče
   • KAJ se je zgodilo
   • KJE se je zgodilo
   • KDAJ se je zgodilo
   • KOLIKO je ponesrečencev
   • kakšne so POŠKODBE
   • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče
   • kakšno POMOČ potrebujete.

nesrece ljudi na in v vodi 9 4 2018