Featured

Večji obseg ČRNOMELJ 16. 09. 22

Ob 6.30 je močno deževje z vetrom zajelo občino Črnomelj. Meteorna voda je poplavila dva proizvodna in pet stanovanjskih objektov. Gasilci PGD Črnomelj, Rodine, Dobliče in Dragatuš smo na dveh stanovanjskih in dveh večstanovanjskih objektih zaščitili ostrešje s PVC folijo, dva objekta zaščitili s protipoplavnimi vrečami in iz poplavljenih objektov izčrpali vodo ter očistili nekaj meteornih jaškov. Zaradi udara strele je prišlo do požara ostrešja stanovanjskega objekta v Črnomlju. Gasilci smo razkrili del ostrešja, pogasili požar in prekrili ostrešje s kritino. Dežurni delavci cestnega podjetja so odstranili štiri podrta drevesa, ki so ovirala promet. V popoldanskih in večernih urah je reka Kolpa prestopila bregove in pričela poplavljati na območju med Prelesjem in Vinico. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi, Prelesje, Radenci, Rodine, Zilje, Učakovci-Vukovci, Sinji Vrh, Tanča Gora, Vinica, Dragatuš in Črnomelj smo s protipoplavnimi vrečami zaščitili objekte in prečrpavali vodo iz poplavljenih objektov. Narasla Kolpa je zalila 10 stanovanjskih, 2 gostinska in 3 gospodarske objekte. Med naseljem Kot pri Kolpi in Sodevci ter med naseljema Vinica in Učakovci je popolna zapora ceste zaradi poplavljenega cestišča. Obvoz je urejen.

Klic 112

Kaj moramo povedati ko kličemo na številko 112:

   • KDO kliče
   • KAJ se je zgodilo
   • KJE se je zgodilo
   • KDAJ se je zgodilo
   • KOLIKO je ponesrečencev
   • kakšne so POŠKODBE
   • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče
   • kakšno POMOČ potrebujete.

nesrece ljudi na in v vodi 9 4 2018