146. Občni zbor

18.1 smo imeli redni letni občni zbor PGD Črnomelj, ki je bil že 146. po vrsti.

Na dnevnem redu občnega zbora je bilo 10 točk, med temi tudi razrešnica predsednika, poveljnika in organov PGD ter volitve novega predsednika, poveljnika ter članov organov PGD.

Od vabljenih 122 članov, ki imajo glasovalno pravico jih je bilo na občnem zboru prisotnih več kot polovica, ki se je odločila, da bodo letos volitve tajne.

Po preštetih glasovih je velika večina članov za novega predsednika PGD Črnomelj potrdila Andreja Mežnarja in z njim vred tudi upravni odbor v sestavi: Matjaž Vardjan, Ines Ružič Vardjan, Tadej Gorenc, Bojan Klemenčič, Urška Švajger, Vilma Ladika, Srečko Švajger in Marjan Horvat.

Z vsemi glasovi za so člani PGD Črnomelj za novega poveljnika potrdili Matjaža Vardjana in poveljstvo v sestavi: Andrej Mežnar, Peter Štefanič, Jože Weiss, Marko Matotek, Tomaž Lozar, Matej Mežnar, Martin Ilenič in Tomaž Švajger.

Predsednik nadzornega odbora je od včeraj Janez Vidic, člana nadzornega odbora pa Stanislav Zupančič in Jos Asani, predsednik disciplinske komisije Benjamin Grahek in člana Boris Mikložič in Primož Pezdirc.

Po sprejemu letnega plana za delo društva, ki ga je podal predsednik Andrej Mežnar in po sprejemu letnega plana za delo operative, ki ga je predstavil poveljnik Matjaž Vardjan, je sledila podelitev napredovanj v čine in podelitev priznanj za dolgoletno delo v društvu, priznanj za delo v operativi, podelitev plaket veterana, priznanj za življenjski jubilej, priznanj Gasilske zveze III. in II. stopnje ter podelitev gasilskega odlikovanja plamenica II. stopnje, ki jo je prejel Tomaž Švajger.

Po pozdravnem nagorovu župana, predstavnika ReCO Novo mesto in URSZR, regijskega poveljnika GZ, predsednika in poveljnika GZ, častnega predsednika GZ, direktorice Zdravstvenega doma, komandirja Policijske postaje Črnomelj, pobratenih, prijateljskih in sosednjih gasilskih društev je sledilo druženje v prijateljskem vzdušju ob jedači in pijači.(več slik na spletni strani Radia Odeon)

146. Občni zbor

Klic 112

Kaj moramo povedati ko kličemo na številko 112:

   • KDO kliče
   • KAJ se je zgodilo
   • KJE se je zgodilo
   • KDAJ se je zgodilo
   • KOLIKO je ponesrečencev
   • kakšne so POŠKODBE
   • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče
   • kakšno POMOČ potrebujete.

nesrece ljudi na in v vodi 9 4 2018