Featured

Čiščenje reke Dobličice 2017

17.6 je občina Črnomelj organizirala čistilno akcijo reke Dobličice, na odseku od novega mosta pri družbi Akrapovič, d.d. (črnomaljska obvoznica) do črnomaljskega gradu.

Občina Črnomelj je v sklopu spomladanske čistilne akcije v občini Črnomelj v letu 2017 pregledala brežine reke Dobličice v mestu Črnomelj, na omenjenem odseku. Ugotovljeno je bilo zelo slabo stanje struge in bregov reke Dobličice. Številna porušena drevesa čez strugo reke so zadrževala material, ki ga prinaša voda. Žal to ni bil samo naravni material ampak tudi veliko smeti in ostale nesnage, ki je ob vročem vremenu začela zaudarjati, kar je že bilo občutiti v teh dneh. Struga je bila na mestih delno, na mestih pa popolnoma zaprta in nemogoča za plovbo.

Zato se je Občina Črnomelj iz ekološkega vidika in iz naslova varnosti, zaščite in reševanja odločila urgentno rešiti najnujnejše lokacije na omenjenem odseku reke Dobličice. Pridobili smo vsa potrebna soglasja za poseg v naravo in izvedli akcijo čiščenja podrtih dreves.

Znova so se v akciji izkazali prostovoljci PGD Črnomelj ter Ribiške družine Črnomelj ob pomoči izkušenega gozdarja. Delo je pokazalo še večje razsežnosti potrebne akcije čiščenja, saj je voda skrivala mnogo več podrtih debel kot se je prvotno ocenilo.
Tako so fantje od ranega jutra do poznega popoldneva vlekli in vlekli iz vode veje in orjaška drevesa. S svojim požrtvovalnim delom so naredili izjemno akcijo.

V akciji so sodelovali: člani PGD Črnomelj, Marko Matotek, Tadej Gorenc, Jože Weiss, člana Ribiške družine Črnomelj, Boštjan Domitrovič in Sandi Butala, gozdar Andrej Volf ter koordinatorka projekta Kristina Zajc.

»Hvala vsem vključenim v čistilni akciji Dobličice.«

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič

Klic 112

Kaj moramo povedati ko kličemo na številko 112:

   • KDO kliče
   • KAJ se je zgodilo
   • KJE se je zgodilo
   • KDAJ se je zgodilo
   • KOLIKO je ponesrečencev
   • kakšne so POŠKODBE
   • kakšne so OKOLIŠČINE na kraju nesreče
   • kakšno POMOČ potrebujete.

nesrece ljudi na in v vodi 9 4 2018