Brezplačno Wi-Fi 4EU omrežje v Črnomlju

V mestu Črnomelj so začele na posameznih lokacijah v mestu Črnomelj delovati Wi-Fi 4EU točke za brezplačno uporabo interneta. Ena točka deluje tudi pri Gasilskem domu Črnomelj.

Dostop do brezplačnega interneta je omogočen na naslednjih lokacijah v mestu Črnomelj:

- Odprte javne površin v starem mestnem jedru Črnomlja pri Črnomaljskem gradu – parkirišče ob gradu, površine med banko in Komendo
- Petrov trg
- Ulica Mirana Jarca
- Trg pri cerkvi Sv. Duha
- Atrij Črnomaljskega gradu in Zakladnica mesta Črnomelj
- Parkirišče pri Gasilskem domu Črnomelj
- Prireditveni oz. večnamenski prostor pod lipami pri Gričku

Več o projektu in o načinu uporabe Wi-Fi4EU točk lahko preberete nas spletni strani občine:

http://www.crnomelj.si/item/6655-brezplacno-brezzicno-omrezje-odslej-tudi-na-javnih-mestih-v-crnomlju