Leopold Papež 11.09.1932 - 16.04.2020

Leopold Papež

Leopold Papež, rojen leta 1932, je kot devetnajstletnik leta 1951 postal član PGD Črnomelj in mu ostal zvest skoraj polnih sedemdeset let. V teh letih je pustil neizbrisen pečat v vrstah domačega društva, zveze in tudi širše. Osem let je bil društveni poveljnik in šest let njen predsednik. Več kot trideset let je bil podpoveljnik GZ Črnomelj ter bil skozi leta član več društvenih in zveznih organov.

Za svoje zavzeto delo in življenjski prispevek k razvoju gasilstva je prejel več priznanj in odlikovanj. Leta 2007 je kot najvišje v zbirki njegovih odlikovanj prejel priznanje kipec gasilca.

Domači gasilci smo mu za ves njegov trud, dobro voljo ter veliko gasilsko srce hvaležni ter ponosni, da smo ga imeli čast imeti med sabo.

Zaradi izrednih razmer bo pogreb potekal v ožjem družinskem krogu. Žalna slovesnost bo po koncu izrednih razmer.

(http://www.vspomin.com/cgblog/275/73/)