PGD Črnomelj

Bodite dobrodelni

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 0,5 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v proračun. Izpolnite obrazec na spodnji povezavi in ga pošljite po pošti.

Izpolnite obrazec

Zadnja intervencija

Tehnična in druga pomoč 28.9.2018

Ob 14.53 je na odseku ceste Črnomelj–Vranoviči, občina Črnomelj, prišlo do onesnaženja z razlitim betonom. Gasilci PGD Črnomelj in dežurni delavci cestnega podjetja smo cestišče dolžine okoli 200 metrov očistili in oprali.

V zadnjem letu so nam pomagali

Zahvalili bi se vsem, ki nam pomagate.

Bar Piccolo

A-SPRINT d.o.o.

Elektronika Hrovat s.p.

EE SYSTEMS, Tomaž Strmec s.p.

Hutar Trgovina

Peter Šterbenc

Tamburaška skupina Vodomec

Ključavničarstvo Matej Adlešič

ESOL

Strojno ključavničarstvo Vrlinič

Pekarna Lara Lady d.o.o.

ViDIT

4. maja leta 2016, na dan Svetega Florjana, so predsednik PGD Črnomelj Jos Asani, županja Mojca Čemas Stjepanovič in predsednik GZ Črnomelj Anton Banovec položili temeljni kamen za dograditev in rekonstrukcijo črnomalsjkega gasilskega doma. 10. maja so se pričela dela, ki so trajala do jeseni istega leta. V delovni vnemi je bil leta 2017 sprejet tudi sklep, da se dom energetsko sanira. Vrednost celotne investicije je znašala več kot 150 tisoč evrov poleg pa je bilo potrebno še veliko vloženega dela članov PGD Črnomelj. Projekt je bil delno financiran s strani PGD Črnomelj, večji del pa sta prevzela GZ Črnomelj ter Občina Črnomelj.

Leta 1970 smo črnomaljski gasilci prvič dobili pravi in svoj gasilski dom na sedanji lokaciji. Takratni gasilski dom je bil za svoj čas velik, moderen in prostoren, ter je bil ponos ne samo črnomaljskih gasilcev, temveč vseh Črnomaljcev. Prva dozidava garaže je potekala v letu 1987 ter nato še temeljita rekonstrukcija gasilskega doma v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, katerega slavnostna otvoritev z gasilsko parado je bila leta 1996. Takrat je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije pokrilo več kot polovico stroškov rekonstrukcije gasilskega doma. Pri tokratni dozidavi pa sta za nami stala Gasilska zveza Črnomelj in Občina Črnomelj.

Nedvomno je tudi sedanji gasilski dom v ponos tako črnomaljskim gasilcem, kot tudi Črnomaljcem.

(vir: Radio Odeon)